loading

Sách, tuyển tập

Luận văn bán hàng trên mạng Internet [Tệp máy tính] = VSC online shopping center

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 658.872

Chủ đề : 1. VSC (Chương trình máy tính). 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Marketing Internet. 4. Quản trị bán hàng -- Xử lý dữ liệu. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12179
Phục vụ đọc tại chỗ
Top