loading

Sách, tuyển tập

The Heart of our cities : the urban crisis: diagnosis and cure / Victor Gruen;

Tác giả : Victor Gruen;

Nhà xuất bản : Simon & Schuster

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 368 tr. : minh họa ; 23 cm

Số phân loại : 711.40973

Chủ đề : 1. Qui hoạch đô thị -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 626/2002
(K09.10_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top