loading

Sách, tuyển tập

Summary of proceedings : thirty-fifth annual meeting of the Board of Governors, Shanghai 10-12 May 2002

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 2002002

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : vii,258tr. ; 23cm

Số phân loại : 332.15

Chủ đề : 1. Ngân hàng Phát triển Châu Á -- Hội nghị. 2. Viện trợ kinh tế -- Châu Á -- Hội nghị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 1691
Phục vụ đọc tại chỗ
Top