loading

Sách, tuyển tập

The Confirmation : a novel / Thomas Powers

Tác giả : Thomas Powers

Nhà xuất bản : Alfred A. Knopf

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : N.Y.

Mô tả vật lý : 414tr. ; 24cm

ISBN : 0-375-40020-6

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 339/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top