loading

Sách, tuyển tập

Tuồng cổ. T.1 / Hoàng Châu Ký sưu tầm và giới thiệu

Tác giả : Hoàng Châu Ký sưu tầm và giới thiệu

Nhà xuất bản : Văn hóa

Năm xuất bản : 1978

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 391 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.9222

Chủ đề : 1. Kịch bản. 2. Nghệ thuật dân gian Việt Nam. 3. Tuồng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 2163
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 12297
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 9050
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 D 244/79
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1009
Đang xử lý kỹ thuật
Top