loading

Sách, tuyển tập

Lộc Ninh lịch sử và truyền thống (1930 - 2000) / Hà Minh Hồng ch.b

Tác giả : Hà Minh Hồng ch.b

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 287tr. : 8 tờ tranh ảnh (1 phần màu) ; 20cm

Số phân loại : 324.2597070959771

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1199/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1200/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.08508
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.09489
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top