loading

Sách, tuyển tập

Truyền thống cấp ủy Đảng bộ Phước Long (1960 - 2000)

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 219tr. : minh họa màu ; 20cm

Số phân loại : 324.2597070959771

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1207/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1208/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top