loading

Sách, tuyển tập

Trường xuyên thi thoại : những bài thơ kỷ niệm / Quách Tấn

Tác giả : Quách Tấn

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Quách Tấn, 1910-1992 -- Cuộc đời và tác phẩm. 2. Nhà thơ Việt Nam. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 971/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 972/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top