loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm phong cách nghệ thuật của Nguyên Hồng : Chuyên ngành : Văn học Việt Nam, mã số : 5.04.33 : luận àn Tiến sĩ Ngữ văn / Bạch Văn Hợp

Tác giả : Bạch Văn Hợp

Năm xuất bản : 2002. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh ;

Mô tả vật lý : 272 tờ ; 30cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11938
Phục vụ đọc tại chỗ
Top