loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu và phát triển một số thuật giải, mô hình ứng dụng khai thác dữ liệu (Data mining) : Chuyên ngành : Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, mã số : 1.01.10 : tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học / Đỗ Phúc

Tác giả : Đỗ Phúc

Năm xuất bản : 2002. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ;

Mô tả vật lý : 28tr. ; 21cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Khai thác dữ liệu -- Tóm tắt. 2. Tin học -- Toán học -- Tóm tắt. 3. Truy tìm thông tin -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11951
Phục vụ đọc tại chỗ
Top