loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu và phát triển một số thuật giải, mô hình ứng dụng khai thác dữ liệu (Data mining) : Chuyên ngành : Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, mã số : 1.01.10 : luận án Tiến sĩ Toán học / Đỗ Phúc

Tác giả : Đỗ Phúc

Năm xuất bản : 2002. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ;

Mô tả vật lý : 221 tờ : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Khai thác dữ liệu. 2. Tin học -- Toán học. 3. Truy tìm thông tin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11950
Phục vụ đọc tại chỗ
Top