loading

Sách, tuyển tập

La Mesure de l'humidité dans les gaz / Bernard Cretinon, Jacques Merigoux

Tác giả : Bernard Cretinon, Jacques Merigoux

Nhà xuất bản : BNM

Năm xuất bản : [s.a.]

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 160tr. ; 24cm

ISBN : 2-9510118-2-2

Số phân loại : 551.571

Chủ đề : 1. Không khí -- Độ ẩm -- Đo đạc. 2. Máy đo độ ẩm. 3. Phép đo độ ẩm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 161/2003
(K09.11_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top