loading

Sách, tuyển tập

Fundamentals of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan

Tác giả : Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan

Nhà xuất bản : Irwin/McGraw-Hill

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Boston [etc.]

Mô tả vật lý : xxxi,826tr. : biểu đồ, sơ đồ màu ; 26cm + 1 đĩa mềm 3 1/2 in

ISBN : 0-256-16458-4

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 754
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top