loading

Sách, tuyển tập

Đại Nam thực lục. T.20, Chính biên - Đệ nhị kỷ XVI : Minh Mệnh năm thứ 19 (1838) / Viện Sử học phiên dịch ; hiệu đính Nguyễn Trọng Hân

Tác giả : Viện Sử học phiên dịch ; hiệu đính Nguyễn Trọng Hân

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 305 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 959.7029

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều Nguyễn, 1802-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 8773 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VN 8774 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MB.80
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MB.94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 2540
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top