loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử tư tưởng kinh tế. Ph.2,T.1: Thời kỳ chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi và chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, ... / I.C. Bliumin [và nh.ng. khác] ; F.I. Pôlianxki ch.b. ; ng.d. Trần Việt Tú

Tác giả : I.C. Bliumin [và nh.ng. khác] ; F.I. Pôlianxki ch.b. ; ng.d. Trần Việt Tú

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 315tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 8248 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 5113
(K08.07_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top