loading

Sách, tuyển tập

FAO species catalogue. Vol.13/, Marine lobrters of the worlds : an annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries known to date / prep. by L.B. Holthuis

Tác giả : prep. by L.B. Holthuis

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : viii, 292 tr. : minh họa ; 30 cm

ISBN : 92-5-103027-8

Số phân loại : 639.64

Chủ đề : 1. Nghề cá tôm hùm. 2. Tôm hùm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 2960
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top