loading

Sách, tuyển tập

Nửa chừng xuân / Khái Hưng

Tác giả : Khái Hưng

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 407tr. ; 14cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 655/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 656/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 658/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top