loading

Sách, tuyển tập

Đánh đu cùng dâu bể / Thu Bồn

Tác giả : Thu Bồn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 397, 64 tr. : tranh ảnh, chân dung (1 phần màu) ; 20 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 6721/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top