loading

Sách, tuyển tập

Địa mạo động lực : quá trình sườn / Nguyễn Quang Mỹ

Tác giả : Nguyễn Quang Mỹ

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 218 tr. : minh họa ; 20 cm

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Địa mạo học -- Giáo trình. 2. Sườn tích (Địa chất học) -- Giáo trình. 3. Xói mòn đất -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 463/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 464/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top