loading

Sách, tuyển tập

Thị trường lao động Việt Nam : định hướng và phát triển / Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ; Nguyễn Đại Đồng ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ; Nguyễn Đại Đồng ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 194 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 20 cm

Số phân loại : 331.12

Chủ đề : 1. Chính sách nhân lực -- Việt Nam. 2. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 3. Nhu cầu lao động -- Việt Nam. 4. Thị trường lao động -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 461/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 462/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16970
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top