loading

Sách, tuyển tập

Làm thế nào để bán một tổng thống? / Joe McGinniss ; bản dịch Lê Thanh Hoàng Dân, Huỳnh Văn Ngôn

Tác giả : Joe McGinniss ; bản dịch Lê Thanh Hoàng Dân, Huỳnh Văn Ngôn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : Chợ Lớn

Mô tả vật lý : 253 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 320.973

Chủ đề : 1. Nixon, Richard M.$q(Richard Milhous), 1913-1994. 2. Tổng thống -- United States -- Tuyển cử -- 1968. 3. Hoa Kỳ -- Chính trị và chính quyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 427
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 608
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top