loading

Luận án, luận văn

Ảnh hưởng tôn giáo đối với tín ngưỡng của người Chăm ở Việt Nam / Nguyễn Đức Toàn

Tác giả : Nguyễn Đức Toàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 305.8959

Chủ đề : 1. Bà La Môn giáo -- Tóm tắt. 2. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Khía cạnh tôn giáo -- Tóm tắt. 3. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Hồi giáo -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11926
Phục vụ đọc tại chỗ
Top