loading

Luận án, luận văn

Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng & phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động / Đỗ Văn Nhơn

Tác giả : Đỗ Văn Nhơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 31 tr. : sơ đồ ; 20 cm

Số phân loại : 005.757

Chủ đề : 1. Hệ cơ sở tri thức (Tin học) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Quản lý cơ sở dữ liệu hướng đối tượng -- Tóm tắt. 4. Trí tuệ nhân tạo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11914
Phục vụ đọc tại chỗ
Top