loading

Luận án, luận văn

Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng & phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động / Đỗ Văn Nhơn

Tác giả : Đỗ Văn Nhơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 199 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 005.757

Chủ đề : 1. Hệ cơ sở tri thức (Tin học). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quản lý cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. 4. Trí tuệ nhân tạo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11913
Phục vụ đọc tại chỗ
Top