loading

Sách, tuyển tập

Hà Nội tạp văn : kỷ niệm 45 năm báo Hà Nội mới (1957-2002) / Nhiều tác giả ; [Vương Tâm tuyển chọn]

Tác giả : Nhiều tác giả ; [Vương Tâm tuyển chọn]

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 394 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 189/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 190/2003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top