loading

Sách, tuyển tập

Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. T.3, Tiểu thuyết chương hồi / Nguyễn Đăng Na g.th. và tuyển soạn

Tác giả : Nguyễn Đăng Na g.th. và tuyển soạn

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1192 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922808

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam. 3. Văn xuôi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 6581/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 6582/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top