loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam 1945-1954 : văn tuyển / Bùi Việt Thắng

Tác giả : Bùi Việt Thắng

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 715 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2456/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2457/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top