loading

Sách, tuyển tập

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam = Vietnam's famous pagodas / Võ Văn Tường ; Trần Tuấn Mẫn, Thích Nguyên Tâm dịch

Tác giả : Võ Văn Tường ; Trần Tuấn Mẫn, Thích Nguyên Tâm dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa - thông tin

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 700 tr. : tranh ảnh màu ; 27 cm

Số phân loại : 294.3

Chủ đề : 1. Chùa -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 2. Danh lam thắng cảnh -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 T 1542
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 T 1543
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top