loading

Sách, tuyển tập

Những huyền thoại về nhà Phật / Trần Lê Sáng, Hà Đình Thành

Tác giả : Trần Lê Sáng, Hà Đình Thành

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 19 cm

Chủ đề : 1. Đạo Phật -- Truyền thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1036/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top