loading

Luận án, luận văn

Phương pháp sử dụng phần mềm dạy học theo hướng tích cực hóa quá trình nhận thức trong dạy học ở bậc tiểu học/ Thái Văn Thành

Tác giả : Thái Văn Thành

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 194 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 372.1334

Chủ đề : 1. Dạy học trường tiểu học -- Việt Nam -- Chương trình máy tính$2LCSH. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11854
Phục vụ đọc tại chỗ
Top