loading

Luận án, luận văn

Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Hữu Thắng

Tác giả : Nguyễn Hữu Thắng

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T. P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 186 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 338.709597

Chủ đề : 1. Công ty do một người làm chủ -- Việt Nam. 2. Công ty tư nhân -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Xí nghiệp tự do kinh doanh -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11830
Phục vụ đọc tại chỗ
Top