loading

Bài trích

MINH HƯNG

Khai trương quỹ tín dụng nhân dân khu vực Đồng Nai // Sài Gòn Giải Phóng. - 10/03/1998.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Khai trương và đưa vào hoạt động quỹ tín dụng tại TP Biên Hoà vơí vốn điều lệ 1 tỷ đồng gồm 21 thành viên đại diện cho 21 quỹ tín dụng cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

Top