loading

Sách, tuyển tập

Vanga : hay những câu chuyện bí ẩn về một nhà tiên tri / Kraximira Xtoiankova ; Người dịch Lê Xuân Sơn, Thu Tâm

Tác giả : Kraximira Xtoiankova ; Người dịch Lê Xuân Sơn, Thu Tâm

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 133 tr. ; 18 cm

Chủ đề : 1. Vanga, 1911-. 2. Huyền bí học. 3. Nhà tiên tri -- Bungari.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2210/95
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top