loading

Sách, tuyển tập

Từ điển tâm lý / Nguyễn Khắc Viện chủ biên ; Lê Văn Luyện cộng tác

Tác giả : Nguyễn Khắc Viện chủ biên ; Lê Văn Luyện cộng tác

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 468 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 150.3

Chủ đề : 1. Tâm lý học -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9989
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top