loading

Sách, tuyển tập

Bài toán cuộc đời : con đường thành đạt của tuổi trẻ / Bùi Tường

Tác giả : Bùi Tường

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 135tr. ; 19 cm

Chủ đề : 1. Giáo dục làm người -- Tâm lý học xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.10774
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 687/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top