loading

Bài trích

H.D

Thủ tướng Phan Văn Khải họp báo quốc tế // Sài Gòn Giải Phóng. - 25/03/1998. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vào chiều 24/3/98 tại Trung tâm Báo chí quốc tế (Hà Nội). Thủ tướng đi thăm áo (từ 30 đến 31/3), Pháp (1/4), dự Hội nghị cấp cao á-ụu lần thứ 2 (ASEM II) tại Luân Đôn (Anh) (từ 2 đến 4/4) thăm Bỉ và Liên minh Châu ụu (EU) trong ngày 5 và 6/4

Top