loading

Bài trích

X.TH

Hỗ trợ nhiều trang thiết bị văn hóa cho các quận mới và huyện ngoại thành // Sài Gòn Giải Phóng. - 29/06/1997. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đó là chương trình do Sở VHTT đề ra và được các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Sở tích cực hưởng ứng: Công ty Vật phẩm Văn hóa tặng cho sân khấu An Nhơn Tây (Củ Chi) trang thiết bị âm thanh trị giá 30 triệu đồng, Công ty phát hành sách TP tặng huyện Cần Giờ 3.284 bản sách và quầy kệ cho thư viện, trị giá trên 41 triệu đồng, xí nghiệp in số 7 xây tặng quận 2 sân khấu lưu động trị giá 20 triệu đồng...

Top