loading

Bài trích

Lự lượng nôỉ dậy cam kết tiếp tục chiến đấu: CHDC Cônggô // Sài Gòn Giải Phóng. - 31/08/1998.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngày 29.8, thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy ở CHDC Cônggô cam kết tiếp tục chiến đấu mặc dù lực lượng này bị thất bại nặng nề trong cuộc tấn công vào thủ đô Kinsaxa và bị đẩy lùi về phía Tây Nam. Chỉ huy lực lượng nổi dậy Ônđêcanê cho biết tình hình hiện đang có lợi cho lực lượng nổi dậy, đặc biệt là một loạt chiến thắng ở phía Đông

Top