loading

Sách, tuyển tập

Khoa cử và giáo dục Việt Nam : các sự kiện giáo dục Việt Nam : lược khảo / Nguyễn Q. Thắng

Tác giả : Nguyễn Q. Thắng

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 409 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 19 cm

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam. 2. Thi cử -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 85/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 86/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top