loading

Luận án, luận văn

Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam / Trần Việt Liễn

Tác giả : Trần Việt Liễn

Nhà xuất bản : Viện Khí tượng Thủy văn

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 132 tờ : sơ đồ, 19 tờ minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 693.8

Chủ đề : 1. Kiến trúc và khí hậu -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Xây dựng -- Khía cạnh khí hậu -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6203
Phục vụ đọc tại chỗ
Top