loading

Sách, tuyển tập

Bangladesh : vocational and technical education review

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : xx, 105 tr. : biểu đồ ; 27 cm

Số phân loại : 370.113095492

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề -- Bangladesh.. 2. Giáo dục kỹ thuật -- Bangladesh.. 3. Giáo dục nghề nghiệp -- Bangladesh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 141
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top