loading

Sách, tuyển tập

Science, education and development in Sub-Sahara Africa / Manuel Zymelman

Tác giả : Manuel Zymelman

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : vi, 66 tr. : giản đồ ; 27 cm

Số phân loại : 620.0071067

Chủ đề : 1. Khoa học -- Dạy và học -- Châu Phi, cận Sahara. 2. Kỹ thuật -- Dạy và học -- Châu Phi, cận Sahara.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 110
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top