loading

Bài trích

HỒNG LÊ

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Singapore // Sài Gòn Giải Phóng. - 20/08/2000. - Tr.6.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cô Kamal Chameleon Sidhu, người gốc ấn Độ, quốc tịch Canada (sống ở nước này từ lúc 6 tuổi). Cô tốt nghiệp Đại học Ottawa về y học thể dục thể thao, nhưng do có năng khiếu về văn nghệ nên đã đến Singapore làm dẫn và dàn dựng chương trình truyền hình

Top