loading

Sách, tuyển tập

Luật hôn nhân và gia đình : trả lời 120 câu hỏi / Nguyễn Thế Giai biên soạn

Tác giả : Nguyễn Thế Giai biên soạn

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 346.597016

Chủ đề : 1. Gia đình -- Việt Nam. 2. Luật hôn nhân -- Việt Nam.

Top