loading

Sách, tuyển tập

Những quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 469 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 347.59705

Chủ đề : 1. Luật dân sự -- Việt Nam. 2. Tố tụng dân sự -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 356/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 357/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top