loading

Sách, tuyển tập

Pháp luật về thuế tài nguyên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 79 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 346.597044

Chủ đề : 1. Tài nguyên thiên nhiên -- Thuế -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 282/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 283/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top