loading

Sách, tuyển tập

Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 250 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 344.597046

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường -- Việt Nam. 2. Luật môi trường -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 53/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 54/94
(K07.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top