loading

Sách, tuyển tập

Những điều cần biết về công chứng nhà nước / Nguyễn Văn Yểu, Dương Đình Thành

Tác giả : Nguyễn Văn Yểu, Dương Đình Thành

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 110 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 347.597016

Chủ đề : 1. Công chứng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 743/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 744/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top