loading

Sách, tuyển tập

The World Bank / The World Bank group

Tác giả : The World Bank group

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 32 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 23 cm

Số phân loại : 332.1532

Chủ đề : 1. Ngân hàng thế giới.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 424
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top