loading

Luận án, luận văn

A Multiple perspectives approach to organizational problem formulation : two case studies : submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M Univ. in partial fulfillment of the requiremnets of the degree of Doctor of Philosophy / Vo Van Huy

Tác giả : Vo Van Huy

Nhà xuất bản : Asian Inst. of Technology

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Bangkok

Mô tả vật lý : xiv,231 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 658.1

Chủ đề : 1. Giải quyết vấn đề. 2. Luận án -- Thái Lan. 3. Quyết sách -- Mô hình toán. 4. Tổ chức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11655
Phục vụ đọc tại chỗ
Top